αλευρώνομαι


αλευρώνομαι
αλευρώνομαι, αλευρώθηκα, αλευρωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.